Ruut Weissman

"Toen ik 22 jaar was, ben ik uit een soort van idealisme muziek- en toneelles gaan geven op een lagere school in Amsterdam. Tot mijn verbazing bleek ik dat heel goed te kunnen. Op mijn 27ste ben ik gestopt als uitvoerend artiest en ging ik regisseren, lesgeven en leidinggeven. Dat ging vanzelf. En als iets vanzelf gaat, als je ergens in beginsel je hand niet voor omdraait, houd je ruimte over om je te verdiepen en te verfijnen.
Er zijn twee dingen waar ik trots op ben. Toen ik in 1986 de leiding overnam van de Kleinkunstacademie hebben we geprobeerd het kleinkunst vak professioneler en artistieker te maken. Inspiratie hiervoor haalden we o.a. uit de beeldende kunst, ballet, literatuur en de klassieke toneeldramaturgie. Dit resulteerde in een talentvolle nieuwe generatie podiumkunstenaars die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de emancipatie van het kleinkunstvak. In 2000 is onder mijn leiding de fusie tot stand gekomen tussen de Amsterdamse Toneelschool en de Kleinkunstacademie. Tot aan de dag van vandaag heb ik de eer om deze nieuwe school te mogen leiden en is het ons gelukt om opnieuw een nieuwe generatie bijzondere podiumkunstenaars af te leveren. Verder ben ik trots op een paar muzikale theaterproducties die ik heb mogen regisseren en waarvan ik in bescheidenheid kan zeggen dat we daarmee een toon hebben gezet. Ik ervaar het als een enorme rijkdom dat ik enerzijds aan de wieg mag staan van ontwikkeling van jong talent en dat ik anderzijds in de beroepspraktijk mooie voorstellingen mag maken met de beste, inmiddels gearriveerde, acteurs en theaterzangers. En bij leven en welzijn ga ik later, als de ambitie gerelativeerd is, in het Franse dorp waar ik een huis heb, de kinderen lesgeven in muziek en toneel."

telefoon 020 7371475
email info@bvgool.nl