Joke Tjalsma

"Als kind wilde ik altijd achter het gordijn kijken. En hoewel de werkelijkheid minder lyrisch is dan je je voorstelt, stemt het tot grote tevredenheid wanneer je droom uitkomt. Ik ben heel blij met hoe mijn carriere tot nu toe is verlopen; dat ik mijn bevlogenheid en enthousiasme altijd heb kunnen behouden.
Ik werk als freelancer maar kom regelmatig bij gezelschappen terug, dat zijn ankerpunten. Zoals Carver, Hollandia of het Onafhankelijk Toneel. De mensen investeren in je en elke productie is weer een uitdaging. Gedenkwaardig was de Balieproductie die we maakten over kunstenaars Man Ray en Lee Miller. Als veilingmeesters veilden we hun gedachtegoed waarna we ons met de objecten identificeerden en hun levens uitbeeldden. De kunstobjecten werden daadwerkelijk verkocht. Architect wilde ik worden als kind, torens en huizen bouwen. Bij Carver doen we dat ook, geleidelijk opbouwen. Uit het een komt het ander voort, tekst, ritme, kostuums en decor worden gemaakt tijdens het proces. Dat is heel spannend en uitdagend; ik ben op mijn best als deel van de groep. Dan kan ik goed reageren, ruimte geven, ideeën toevoegen en inspireren. Ik moet mijn vrijheid houden, alleen dán heb ik de juiste energie. Zowel tijdens een productieproces als tijdens mijn carrière als freelancer. En ik ben een bofkont dat het zo mag zijn."

 

telefoon 020 7371475
email info@bvgool.nl